регистрация
логопеда услуги
LOOGOTERAPEUTO KONSULTACIJA LOGOTERAPEUTĖ           VALENTINA KALĖDIENĖ             Kaina:
Pirminėlogoterapeuto konsultacija (45-60min.) 45,00 €
Logoterapeuto užsiėmimas su specializuotu ištyrimu      (45 — 60 min.) 50,00 €
Logopedo užsiėmimas (45 min.) 35,00 €