Registration

INFORMACIJA VISIEMS

Dėmesio: supaprastinta siuntimo į reabilitacijos gydymo įstaigas tvarka

Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) patobulinus privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą „Sveidra“ atsirado galimybė supaprastinti siuntimų į reabilitacijos įstaigas išdavimų tvarką. Tad nuo 2012 m. spalio 1 d. pacientams, kuriems skiriamas stacionarinis arba ambulatorinis reabilitacinis gydymas, nebereikia patiems vykti į teritorinę ligonių kasą (TLK) pažymos, patvirtinančios jų teisę į kompensaciją už minėtą gydymą.

Nuo šiol reikiamų dokumentų tvarkymu rūpinasi medikai, naudodamiesi privalomojo sveikatos draudimo informacine sistema „Sveidra“ – siųsdami ligonį į reabilitacijos įstaigas, jie TLK elektroniniu būdu pateikia prašymą dėl paciento reabilitacinio gydymo išlaidų kompensavimo. Per vieną darbo dieną elektroniniu būdu iš TLK gaunamas atsakymas, ar pacientui minėto gydymo išlaidos bus kompensuojamos. Apie TLK išduotą elektroninę pažymą ligonį turi informuoti į reabilitaciją siunčiantis gydantysis gydytojas. Tokia tvarka neabejotinai patogesnė ligoniams ir gydymo įstaigoms, siunčiančioms juos medicininės reabilitacijos paslaugoms gauti. Anksčiau šių įstaigų socialiniams darbuotojams tekdavo sunkiai judantiems pacientams šias pažymas atvežti iš TLK.

Informuojame, kad privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems gyventojams medicininę reabilitaciją ar sanatorinį gydymą skiria gydantysis gydytojas, remdamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijomis. Ar pacientas gali gauti šias paslaugas stacionare, ar ambulatoriškai, sprendžia gydantysis gydytojas atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę. Svarbu tai, kad pacientas turi teisę pats pasirinkti gydymo įstaigą, į kurią jam patogiau vykti. Jūsų paslaugoms Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje (www.vlk.lt) veikiantis skyrelis „Medicininė reabilitacija“. Jame galima sužinoti apie laisvas vietas medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose, nurodomi jų adresai, telefonai, teikiamos paslaugos.

http://www.vlk.lt/

VšĮ ,,PAGRINDINIS ORTOPEDIJOS SERVISAS“ asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos:

NEMOKAMAI:

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos:

 • Pacientams apsidraudusiems privalomuoju sveikatos draudimu
 • Privalomasis sveikatos draudimas, tai valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą.
 • Turintiems išrašą iš ligos istorijos ar ambulatorinės kortelės (forma Nr.: 27/a) ir gavusiems pranešimą apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (Forma Nr. 2011T).

Kiekvienam pacientui sudaroma ir taikoma individuali ambulatorinės reabilitacijos gydymo programa atsižvelgiant į jo diagnozę.

 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija (suaugusiems) paslaugos kodas:3189;
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija (suaugusiems) kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) paslaugos kodas: 3191;
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija (vaikams) paslaugos kodas:3190;
 • Fizinės medicinos  ir reabilitacijos gydytojo konsultacija (vaikams) kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) paslaugos kodas: 3192;
 • Ambulatorinė reabilitacija I (suaugusiems) (judamojo – atramos aparato pažeidimai) III reabilitacijos etapas ( reabilitacijos trukmė – 12 dienų) paslaugos kodas: 2895;
 • Ambulatorinė reabilitacija II (suaugusiems) (judamojo – atramos aparato pažeidimai) III reabilitacijos etapas ( reabilitacijos trukmė – 14 dienų) paslaugos kodas: 3038;
 • Ambulatorinė reabilitacija II (suaugusiems) (nervų sistemos ligos) III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) paslaugos kodas: 3037;
 • Ambulatorinė reabilitacija II (vaikams) judamojo – atramos aparato pažeidimai III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 16 dienų) paslaugos kodas: 2915;
 • Ambulatorinė reabilitacija II (vaikams) nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas ( reabilitacijos trukmė – 16 dienų) paslaugos kodas: 2914;
 • Logopedo konsultacija (suaugusiems) ir (vaikams)  paslaugos kodas: 1624.

MOKAMOS.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos:

 • Visiems besikreipiantiems asmenims neturintiems siuntimo iš medicininių dokumentų Forma Nr.: 027/a;
 • Visiems besikreipiantiems asmenims neapsidraudusiems (PSD) Privalomuoju sveikatos draudimu;
 • Asmenims negavusiems pranešimo apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (Forma Nr. 2011T).!!!  Pacientai konsultuojami ir gydomi pagal iš anksto sudarytas ir pateiktas sutartines kainas.

Pacientai yra supažindinami su mokamų paslaugų teikimo tvarka, įkainiais bei užpildo prašymą dėl šių paslaugų apmokėjimo.

 • Gydytojo neurochirurgo konsultacija;
 • Vaikų ligų gydytojo konsultacija;
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija (suaugusiems);
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija (suaugusiems) kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas);
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija (vaikams);
 • Fizinės medicinos  ir reabilitacijos gydytojo konsultacija (vaikams) kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas);
 • Ambulatorinė reabilitacija I (suaugusiems) ir (vaikams);
 • Ambulatorinė reabilitacija II (suaugusiems) (judamojo – atramos aparato pažeidimai) (reabilitacijos trukmė – 14 dienų);
 • Ambulatorinė reabilitacija II (suaugusiems) (nervų sistemos ligos) (reabilitacijos trukmė – 14 dienų);
 • Ambulatorinė reabilitacija II (vaikams) judamojo – atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė – 14 dienų);
 • Ambulatorinė reabilitacija II (vaikams) nervų sistemos ligos, (reabilitacijos trukmė – 14 dienų);
 • Kineziterapeuto konsultacija (suaugusiems) ir (vaikams su tėvų/globėjų sutikimu);
 • Ergoterapeuto konsultacija (suaugusiems) ir (vaikams su tėvų/globėjų sutikimu);
 • Psichologo  konsultacija (suaugusiems) ir (vaikams su tėvų/globėjų sutikimu);
 • Logopedo konsultacija (suaugusiems) ir (vaikams su tėvų/globėjų sutikimu);
 • Socialinio darbuotojo konsultacija (suaugusiems) ir (vaikams su tėvų/globėjų sutikimu).

Pacientai konsultuojami ir gydomi pagal iš anksto sudarytas ir pateiktas sutartines kainas.

Kiekvienam pacientui sudaroma ir taikoma individuali ambulatorinės reabilitacijos gydymo programa, atsižvelgiant į jo diagnozę.

REGISTRACIJAI REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • Dirbantiems: pasas/asmens tapatybės kortelė ar kitas asmens tapatybę įrodantis dokumentas.
 • Bedarbiams: pasas/asmens tapatybės kortelė, darbo biržos pažyma.
 • Neįgaliesiems: neįgalumo pažymėjimas, pasas/asmens tapatybės kortelė.
 • Pensininkams: pensininko pažymėjimas, pasas/asmens tapatybės kortelė.
 • Išrašas iš šeimos gydytojo  ar kito gydytojo (ortopedo – traumatologo, chirurgo, neurochirurgo ir kt.) (forma 27/a).